On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, October 13, 2023

Nowy Jork zwiększa obecność policji na piątkowy „światowy dzień dżihadu”

Fox News: Ponieważ przywódcy Hamasu wzywają do zorganizowania w piątek „globalnego dnia dżihadu”, urzędnicy miasta Nowy Jork wzmacniają obecność policji w metropolii, mimo że nie ma żadnych konkretnych ani wiarygodnych zagrożeń.

W czwartkowym oświadczeniu Departament Policji Nowego Jorku stwierdził: „Jesteśmy świadomi obaw, jakie budzą posty krążące w Internecie, dlatego zwiększyliśmy liczbę umundurowanych policjantow rozmieszczonych na dużych zgromadzeniach i w obiektach kulturalnych, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne w przypadku zachowania szczególnej ostrożności”.

Umundurowani funkcjonariusze NYPD będzie rozmieszczeni po całym mieście, w miejscach takich jak szkoły publiczne, prywatne i religijne, domy modlitwy i dzielnice żydowskie.