Monday, October 16, 2023

Rektor Uniwersytetu Liberty oburzony 'wyciekiem' raportu o nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w szkole

Fox News: Uniwersytet Liberty ostro krytykuje Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych, twierdząc, że urzędnik departamentu celowo ujawnił raport, w którym zarzuca tuszowanie incydentów napaści na tle seksualnym i ogólnie zatajanie przestępstw na terenie kampusu, aby zachować nieskazitelną reputację.

Na początku tego miesiąca dziennik „Washington Post” opublikował artykuł na temat raportu śledczego Departamentu Edukacji na temat zgodności szkoły z ustawą Clery Act, stwierdzając, że szkoła rutynowo nie zapewniała bezpieczeństwa na terenie kampusu, zaniżając liczbę zgłoszeń dotyczących przestępstw i zniechęcając do doniesień na ten temat. Uczelnie uczestniczące w federalnych programach pomocy finansowej muszą prowadzić i ujawniać statystyki dotyczące przestępczości oraz inne aktualne informacje na temat bezpieczeństwa na kampusie. 

Urzędnicy prywatnego uniwersytetu ewangelickiego w Wirginii zaprzeczają twierdzeniom zawartym w ustaleniach Departamentu Edukacji (ED). Prezydent szkoły obawia się, że wyciek ustaleń ED do „Post” będzie miał wpływ na negocjacje i uważa, że ​​ktoś ujawnił raport, aby „zatruć studnię”. Ponadto szkoła twierdzi, że grozi jej bezprecedensowa grzywna w wysokości 37,5 miliona dolarów, czyli znacznie więcej (10x) niż niedawne kary nałożone na inne uniwersytety przez Departament Edukacji. Michigan State dostał kare 4,5 miliona dolarów w związku ze skandalem dotyczącym wykorzystywania seksualnego Larry'ego Nassara .

„Najbardziej szkodliwym elementem tego całego procesu jest fakt, że po raz pierwszy, o czym ktokolwiek z nas wie, Departament Edukacji ujawnił wstępny raport, podczas gdy jesteśmy w trakcie negocjacji z departamentem na temat wszystkich postępów, jakie zamierzamy osiągnąć”. I to jest największy problem – powiedział rektor Liberty University, dr Dondi E. Costin.