Thursday, November 9, 2023

Globalne badanie wymienia najbardziej pijackie narody świata; Top 3 Cię zaskoczy

Fox News: Prawie co piąta osoba dorosła (19%) w 29 krajach przyznała, że ​​w 2019 r. nadużywała alkoholu – wynika z badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Odsetek ten różni się od mniej niż 3% w Turcji i Włoszech do ponad 30% w Niemczech, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii.

I teraz niespodzianki. Pierwsze miejsce na liście osób pijących najwięcej alkoholu na świecie zajęła Dania. Drugie, Rumunia i trzecie Wielka Brytania.

Do znanych krajów pijących, które zajęły niższe miejsca, zalicza się Irlandię na ósmym miejscu; Niemcy na piątym miejscu; i USA na dziesiątym miejscu. Polska znalazła się tuż poniżej średniej dla wszystkich krajów, Holandia nieco powyżej średniej, a Grecja na trzecim miejscu od końca. 

Rosja nie została uwzględniona, ponieważ nie jest członkiem OECD, a rozmowy na temat jej włączenia zostały wstrzymane po aneksji Krymu w 2014 r. 

Polonia News: W Ameryce przez dłuższy czas Polska uchodziła za kraj pijacki a teraz wyraźnie widać, że to była złośliwa propaganda tych którzy źle nam życzą.