Monday, December 18, 2023

Grupa powiązana z Chinami po cichu wspiera inicjatywy klimatyczne w USA

Fox News: Jak wynika z zeznań podatkowych uzyskanych przez Fox News Digital, organizacja non-profit 'The Energy Foundation' zajmująca się klimatem, prowadząca znaczącą działalność w Pekinie, przekazała miliony dolarów na finansowanie inicjatyw klimatycznych i grup ekologicznych w USA.

Chociaż dane finansowe Energy Foundation wskazują, że technicznie rzecz biorąc, główna siedziba grupy znajduje się w San Francisco, z przeglądu wynika, że większość jej operacji jest prowadzona w Chinach, a personel może pochwalić się rozległymi powiązaniami z Komunistyczną Partią Chin (KPCh). Z niedawno złożonego formularza podatkowego wynika, że grupa, która nazywa się „Energy Foundation China”, przekazała 3,8 miliona dolarów na inicjatywy w USA, takie jak wycofywanie węgla i elektryfikacja sektora transportu.

„Związki Energy Foundation z Chinami są zarówno niezwykle niepokojące, jak i naganne” – powiedział Tom Pyle, prezes Instytutu Badań nad Energią. „Te organizacje ekologiczne, odbiorcy tych pieniędzy, w istocie poświęcają nasze bezpieczeństwo narodowe i wzmacniają pozycję Chin”.

Według dokumentacji finansowej przychody Fundacji Energy z dotacji spadły o 30% rok do roku do 56,7 mln dolarów w 2022 r., ale jej wkłady w postaci dotacji na rzecz zewnętrznych grup i inicjatyw na całym świecie wzrosły do 52,1 mln dolarów, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Spośród kilkunastu grantów przyznanych w zeszłym roku w USA grupa przekazała 900 000 dolarów Rocky Mountain Institute – zespołowi doradców z siedzibą w Kolorado, który współpracował z Białym Domem w sprawie polityki klimatycznej i opowiada się za wycofywaniem się z paliw kopalnych i polityką zerowej emisji netto. Grupa sfinansowała także w 2022 r. badanie, w którym podkreślono zagrożenia związane z piecami kuchennymi zasilanymi gazem ziemnym, co ostatecznie doprowadziło do wezwań do wprowadzenia zakazu stosowania tego urządzenia.

Fundacja Energy przekazała kolejne 480 000 dolarów Międzynarodowej Radzie ds. Czystego Transportu z siedzibą w Waszyngtonie, która opowiada się za powszechnym przyjęciem pojazdów elektrycznych i polityką ogólnie dekarbonizującą sektor transportu. Przesłała także dotacje dla Uniwersytetu Maryland i dla Jackson Hole Center for Global Affairs – o łącznej wartości 450 000 dolarów i przeznaczone na projekty mające na celu stopniowe wycofywanie się z energetyki węglowej.

Następnie wysłano 375 000 dolarów do Rady Obrony Zasobów Naturalnych (NRDC) , grupy założonej jako „pierwsza w Ameryce organizacja non-profit zajmująca się sporami sądowymi, której zadaniem jest zmuszanie przemysłu do usuwania zanieczyszczeń” i która złożyła dziesiątki skarg prawnych, promując skrajnie lewicowe inicjatywy. Poprzez swoje wysiłki sądowe NRDC skutecznie walczyła z krajowymi odwiertami paliw kopalnych, elektrowniami węglowymi, rurociągiem naftowym Keystone XL i krytycznymi projektami wydobycia minerałów.

Energy Foundation przekazała takze Uniwersytetowi Harvarda 350 000 dolarów w ramach dotacji przeznaczonej na „działanie na rzecz budowania przyszłości czystej energii”.

Ujawnienie szerokiego finansowania przez Fundację Energii amerykańskich inicjatyw klimatycznych następuje w związku z trwającym dochodzeniem Kongresu prowadzonym przez Republikanów z Komisji Zasobów Naturalnych Izby Reprezentantów w związku z rosnącym wpływem KPCh na amerykański ruch działaczy na rzecz ochrony środowiska. Panel zbadał szereg organizacji non-profit powiązanych z Chinami.

PN: O finansowaniu przez Chiny i Rosję grup ekologicznych mówi się od dawna. Teram są na to dowody. Czy to powstrzyma destrukcyjne działanie Bidena? Może być już za późno.