On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Sunday, January 28, 2024

Artykuły impeachmentu wobec Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego

The Blaze: W niedzielę rano Republikanie w Izbie Reprezentantów przedstawili artykuły impeachmentu wobec Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Alejandro Mayorkas.

„Alejandro N. Mayorkas, łamiąc przysięgę wspierania i obrony Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszystkimi wrogami, zagranicznymi i krajowymi, okazywania jej prawdziwej wiary i wierności oraz dobrego i wiernego wypełniania obowiązków swojego urzędu , umyślnie i systemowo odmawiał przestrzegania federalnych przepisów imigracyjnych” – czytamy w artykułach impeachmentu.

Przedstawiciele Partii Republikańskiej oświadczyli, że Mayorkas „wielokrotnie naruszył prawa uchwalone przez Kongres dotyczące imigracji i bezpieczeństwa granic”.

„W dużej mierze z powodu jego niezgodnego z prawem postępowania miliony cudzoziemców co roku nielegalnie przedostawały się do Stanów Zjednoczonych, a wielu nielegalnie przebywało w Stanach Zjednoczonych” – czytamy dalej w dokumencie. „Jego odmowa przestrzegania prawa jest nie tylko przestępstwem przeciwko podziałowi władzy zapisanemu w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale także zagraża naszemu bezpieczeństwu narodowemu i ma tragiczny wpływ na społeczności w całym kraju”.

W latach podatkowych 2017–2020 z listy obserwowanych terrorystów przyłapano łącznie 11 osób na próbie przekroczenia południowej granicy USA. Jednak na liście obserwacyjnej terrorystów próbujących przedostać się do kraju w roku podatkowym 2023 znajdowało się alarmujące 169 osób niebędących obywatelami kraju. Jak dotąd w 2024 r. na granicy ujęto 49 potencjalnych terrorystów.

W artykułach impeachmentu stwierdzono: „Pomimo wyraźnych dowodów na to, że jego umyślna i systemowa odmowa przestrzegania prawa znacząco przyczyniła się do bezprecedensowego poziomu nielegalnego wjazdu, zwiększonej kontroli południowo-zachodniej granicy przez kartele narkotykowe oraz nałożenia ogromnych kosztów na państwo i miejscowości dotknięte napływem cudzoziemców, Alejandro N. Mayorkas w dalszym ciągu odmawiał przestrzegania prawa, działając w ten sposób z poważną szkodą dla interesów Stanów Zjednoczonych.”

W artykułach impeachmentu stwierdzono, że masowy napływ nielegalnych imigrantów spowodował „kryzys fiskalny i humanitarny oraz dramatycznie obniżył jakość życia” Amerykanów.

Politycy Partii Republikańskiej wskazali, że Nowy Jork wydał już 1,45 miliarda dolarów na rozwiązanie kryzysu migracyjnego i wyda kolejne 12 miliardów w ciągu najbliższych trzech lat podatkowych, co spowodowało znaczne cięcia w kluczowych usługach miejskich.

W artykułach dotyczących impeachmentu podkreślono, że „przepływ fentanylu przez granicę i innych niebezpiecznych narkotyków, zarówno w portach wejścia, jak i między nimi, dramatycznie wzrósł”, a Mayorkas na czele DHS.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiedział na zarzuty, stwierdzając w oświadczeniu, że Republikanie nie przedstawili dowodów na to, że Mayorkas dopuścił się jakichkolwiek „poważnych przestępstw lub wykroczeń”.

„To po prostu powtórzenie tych samych gier politycznych prowadzonych przez Republikanów z Komitetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów (CHS)” – stwierdziło DHS. „Nie chcą rozwiązać problemu; chcą prowadzić kampanię na ten temat. Dlatego podważyli wysiłki na rzecz osiągnięcia dwustronnych rozwiązań i zignorowali fakty, prawników i ekspertów, a nawet samą Konstytucję w swoich dążeniu do bezpodstawnego oskarżenia Sekretarza Mayorki.”

PN: Nikt nie ma chyba wątpliwości, ze Mayorkas robi to przy wiedzy a nawet na rozkaz Bidena, dlatego możemy spodziewać się lamentu i rozdzierania szat ze strony liberałów bo to jest ostatnie ostrzeżenie dla Bidena.