Wszystkiego Najlepszego z Okazji Dnia Matki!

Szanowny Czytelniku!

Wprawdzie nasz "provider" obiecuje zamieścić za nas informacje które wymaga Unia Europejska ale dodajemy też własne.

1. Nie używamy żadnych informacji o was do żadnych kampanii marketingowych (chyba, że bez naszej wiedzy zrobi to Google których serwisy używamy).

2 . Zobowiązujemy się do ochrony waszych danych idąc dalej niż chcą tego EU i USA.


Wednesday, September 30, 2015

Dzień Jedności Kresowian

2–3 października w Warszawie po raz pierwszy zostanie zorganizowany Dzień Jedności Kresowian. Jednym z głównych niezrealizowanych do dzisiaj postulatów tego środowiska jest repatriacja Polaków z terenów byłego Związku Sowieckiego, głównie z Kazachstanu.

Kresowianie pokażą swoją moc