Is POLAND becoming a REGIONAL POWER?

Wednesday, September 30, 2015

Dzień Jedności Kresowian

2–3 października w Warszawie po raz pierwszy zostanie zorganizowany Dzień Jedności Kresowian. Jednym z głównych niezrealizowanych do dzisiaj postulatów tego środowiska jest repatriacja Polaków z terenów byłego Związku Sowieckiego, głównie z Kazachstanu.

Kresowianie pokażą swoją moc