On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, May 9, 2020

Wrze w stanach które nie podają jednoznacznej daty otwarcia

"Gdy tyrania staje się prawem, bunt staje się obowiązkiem"
Niepokoje społeczne narastały w piątek w stanach amerykańskich, które ociągają się z ogłoszeniem dat, kiedy ich gospodarki zaczną się ponownie otwierać podczas trwającej epidemii koronawirusa. Wielu protestujących oskarża lokalne władze o wprowadzanie tylnymi drzwiami lewicowej tyranii i łamanie demokracji.

W miarę jak wirus kontynuuje śmiertelne i nieprzewidywalne rozprzestrzenianie się po Stanach Zjednoczonych rosną również straty ekonomiczne, a od czasu "zamknięcia" w domach ponad 33 miliony Amerykanów szuka pomocy dla bezrobotnych. 

Przeważająca większość stanów dała firmom zielone światło, aby ponownie zaczęły otwierać się w nadziei na powstrzymanie szkód, a niektóre posunęły się tak daleko, że pozwoliły, z pewnymi ograniczeniami, sklepom detalicznym, restauracjom i fryzjerom ponownie zacząć obsługiwać klientów. Ale inne stany, takie jak Nowy Jork i Waszyngton pozostają w większości zamknięte na czas nieokreślony.

W stanie Nowym Jorku - który najbardziej ucierpiał w wyniku koronawirusa - gubernator Andrew Cuomo przedstawił w tym tygodniu zestaw kryteriów, które każdy region musi spełnić, zanim rozpocznie się pierwsza faza planu otwarcia. Najwcześniej kiedy jakikolwiek region może zacząć się ponownie otwierać to 15 maja, ponieważ zarządzenia stanowe "pozostań-w-domu" wygasają w tym dniu. Jednak w niektórych regionach otwarcia są wstrzymywane wyłącznie dlatego, że brakuje im odpowiedniej liczby testów których chce Cuomo, co powoduje, ze mieszkańcy nie maja zielonego pojęcia ile jeszcze czasu minie zanim osiągną próg potrzebny do otwarcia. 

Debata na temat ponownego otwarcia gospodarki przez Amerykę osiągnęła punkt krytyczny 30 kwietnia, gdy kilkudziesięciu protestujących - niektórzy niosąc ze sobą karabiny - zebrało się w budynku lokalnego rządu w Michigan, aby wyrazić swój sprzeciw wobec nakazu pozostania w domu wydanego przez Gretchen Whitmer. 

W miarę jak stany zaczynają znosić ograniczenia w swoich gospodarkach, eksperci tacy jak dr Anthony Fauci, wzywają je do zachowania daleko idącej ostrożności.