Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Sunday, June 21, 2020

F-35 da Polsce bardziej zaawansowane siły powietrzne niż te jakie mają niektórzy główni sojusznicy w NATO

The National Interest i Yahoo! News publication artykuł Dana Goure pod powyższym tytułem. Oto częściowe tłumaczenie:

W styczniu tego roku polski rząd podjął śmiały krok w celu nabycia trzydziestu dwóch myśliwców F-35A (JSF). Polska staje się ważnym graczem w NATO. Pracuje nad modernizacją sił powietrznych, morskich i lądowych. Buduje też bliższe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, przyjmując siły USA, umożliwiając wstępne pozycjonowanie sprzętu wojskowego i pracując nad poprawą interoperacyjności. Podejmując decyzję o zakupie F-35, Polska przeskoczyła nad wieloma europejskimi sojusznikami, zwłaszcza Francją i Niemcami, i wejdzie do elitarnej grupy krajów obsługujących samoloty piątej generacji.
[...]
Trudno przecenić znaczenie polskiej decyzji. Jako państwo pierwszej linii Polska musi być w stanie wykorzystać zdolności wojskowe, które zniechęcają Rosję do rozważania jakiegokolwiek uciekania się do przymusu wojskowego lub siły. Agencja Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa Obronnego argumentowała, że sprawa sprzedaży F-35 do Polski była przekonująca: "Proponowana sprzedaż F-35 zapewni Polsce wiarygodną zdolność obronną w celu powstrzymania agresji w regionie i zapewnienia interoperacyjności z siłami USA. Proponowana sprzedaż zwiększy zasoby operacyjne samolotów w Polsce i zwiększy możliwości samoobrony powietrze-powietrze i powietrze-ziemia".

Według niektórych obserwatorów decyzja Polski o nabyciu F-35 oznacza, że po raz pierwszy od powstania lotnictwa wojskowego kraj ten będzie miał lepsze siły powietrzne niż Niemcy czy Francja. Polski premier Mateusz Morawiecki oświadczył: "F-35 to wysokie (sky-high) uzbrojenie, które ma służyć polskim siłom zbrojnym i siłom NATO w celu ochrony, w szczególności, wschodniej flanki. Dołączamy do elitarnej grupy krajów, które będą mogły korzystać z najnowocześniejszego sprzętu i najnowocześniejszych technologii."
[...]
Obecnie na rynku jest tylko jeden myśliwiec piątej generacji, F-35. Wysiłki niektórych członków NATO zmierzające do opracowania własnego myśliwca piątej, a nawet szóstej generacji nie przyniosą rezultatów najwcześniej niż rok 2040. Nie nabywając JSF, kraje te nie tylko zwiększają własne ryzyko w przypadku agresji przeciwko Sojuszowi, ale zapewniają, że pozostaną w tyle za krajami, które zdecydowały się nabyć F-35 w zakresie opracowania odpowiedniej taktyki, technik i procedur dla obsługa zaawansowanych, nie-widzialnych platform. Nie jest nawet jasne w jaki sposób, a nawet czy siły powietrzne mogą z powodzeniem przejść od zdolności czwartej do szóstej generacji. Wielka Brytania przyjęła bardziej rozsądne ale bardzo trudne podejście: najpierw kupując F-35, a następnie rozpocząć rozwój platformy lotniczej szóstej generacji.

Jeśli NATO ma skutecznie powstrzymać rosnące zagrożenie ze strony Rosji, która dziś rozmieszcza swojego myśliwca piątej generacji, jedyną opcją jest zainwestowanie w F-35. W ten sposób Polska zrobiła ważny krok w kierunku zwiększenia własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Sojuszu jako całości.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.