78 years ago, an uprising broke out in Warsaw on the orders of the Commander-in-Chief of the Home Army, Gen. Tadeusz Komorowski "Bor". For 63 days, the insurgents waged a heroic and lonely fight with the German army

KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format today!

Saturday, June 6, 2020

Szybki wzrost zatrudnienia stawia USA na szybkiej drodze do odbudowy gospodarki

Fox News - wskaźniki idą w górę
Amerykańskie firmy niespodziewanie dodały miejsca pracy w maju, co jest oznaką, że gospodarka USA odbija się szybciej niż oczekiwano po najostrzejszym spowolnieniu gospodarczym okresu powojennego. 

Pracodawcy działający poza rolnictwem dodali w zeszłym miesiącu 2,5 miliona pracowników, co obniżyło stopę bezrobocia do 13,3 procent i stanowi ostry zwrot od oczekiwanej przez analityków z Wall Street utraty 8 milionów miejsc pracy, która spowodowałaby wzrost bezrobocia do prawie 20 procent. 

Raport „można określić tylko jako spektakularny”, powiedział dla FOX Business  główny ekonomista Deutsche Bank, Torsten Slok. „Oczywiście jest jeszcze długa droga, ale fakt, że liczba ta była o 10 milionów lepsza niż oczekiwano, naprawdę pokazuje, że gospodarka, przynajmniej w obecnej sytuacji, poprawia się szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał”.

Według zaktualizowanych szacunków Departamentu Handlu gospodarka USA, która skurczyła się o 5 procent w ciągu trzech miesięcy do marca, wciąż pogrąża się w najostrzejszym spadku od końca II wojny światowej.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.