On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, October 24, 2020

Remdesivir oficjalnie zatwierdzony jako pierwszy lek na COVID-19 w USA


 Remdesivir jest teraz oficjalnie zatwierdzony przez Food and Drug Administration jako pierwszy lek na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.

Zatwierdzenie nastąpiło po nowych wynikach opublikowanych w czwartek w New England Journal of Medicine z badania fazy 3 ACTT-1 firmy Gilead, które wykazało szybszy powrot do zdrowia niż wcześniej zgłaszane w leczeniu dorosłych hospitalizowanych z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi przypadkami koronawirusa. Stwierdzono również, że Remdesivir zmniejsza progresję choroby u ciężko chorych pacjentów wymagających tlenu. 

Według Gilead Remdesivir wykazuje szerokie spektrum działania przeciwwirusowego w modelach zwierzęcych przeciwko wielu pojawiającym się patogenom wirusowym, w tym Ebola, SARS, Marburg, MERS i SARS-CoV. Jednak nie został zatwierdzony jako oficjalne leczenie żadnej z chorób wirusowych.