On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, January 22, 2021

Republikanie i związki zawodowe potępiły zablokowanie rurociągu Keystone XL


„To dopiero pierwszy dzień i jednym pociągnięciem pióra Biden podjął już kroki w celu zniszczenia amerykańskich projektów energetycznych, takich jak Keystone XL Pipeline, który ma kluczowe znaczenie dla państw produkujących energię, takich jak Montana” - napisał kongresmen Steve Daines z Montany. 

„Ten projekt ma stworzyć tysiące miejsc pracy, wygenerować dochody z podatków dla lokalnych społeczności, promować bezpieczeństwo energetyczne i niezależność w Ameryce Północnej oraz jest najbezpieczniejszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem transportu ropy.”

Jednak dekret Bidena powoływał się na „interes narodowy” USA, aby zakończyć rurociąg, aby inne kraje mogły zobaczyć, jak Ameryka odchodzi od paliw kopalnych. 

Kto by się przejmował kilkoma tysiącami miejsc pracy?