Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Friday, January 22, 2021

Republikanie i związki zawodowe potępiły zablokowanie rurociągu Keystone XL


„To dopiero pierwszy dzień i jednym pociągnięciem pióra Biden podjął już kroki w celu zniszczenia amerykańskich projektów energetycznych, takich jak Keystone XL Pipeline, który ma kluczowe znaczenie dla państw produkujących energię, takich jak Montana” - napisał kongresmen Steve Daines z Montany. 

„Ten projekt ma stworzyć tysiące miejsc pracy, wygenerować dochody z podatków dla lokalnych społeczności, promować bezpieczeństwo energetyczne i niezależność w Ameryce Północnej oraz jest najbezpieczniejszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem transportu ropy.”

Jednak dekret Bidena powoływał się na „interes narodowy” USA, aby zakończyć rurociąg, aby inne kraje mogły zobaczyć, jak Ameryka odchodzi od paliw kopalnych. 

Kto by się przejmował kilkoma tysiącami miejsc pracy?

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.