Tuesday, April 6, 2021

Ważny głos w sprawie kampanii oczerniania Polski jako wspólnika Adolfa Hitlera w eksterminacji Żydów


 The Washington Examiner opublikował artykuł zatytułowany „Fooling with facts on Poland's role in the Holocaust” (Oszukiwanie faktów na temat roli Polski w Holokauście), który zawiera najbardziej krytyczny punkt na temat najnowszych nieuzasadnionych oskarżeń wykorzystujących historię II wojny światowej i nieuczciwych interpretacji stosunków między Polakami a Żydami.

Rzecz w tym, że: „obecna kampania oszczerstw wymierzona w Polskę i jej mieszkańców ostatecznie wpłynie na sposób interpretacji historii, w tym historii Holokaustu. Istnieje duże ryzyko, że międzynarodowa opinia publiczna pewnego dnia weźmie ją za fakt, że Polska i Polacy byli jedynymi sprawcami ostatecznego rozwiązania”.

Wzywamy wszystkich w mediach, a zwłaszcza w konserwatywnych, do spojrzenia na sprawę z punktu widzenia, że historia jest przepisywana na naszych oczach. Podejmowana jest próba zrzucenia winy za największą zbrodnię w historii ludzkości ze sprawców na ich ofiary; Polacy też byli ofiarami Niemieckich zbrodni.