On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, September 20, 2021

Demokraci nie mogą dodać "amnestii dla migrantów" w ich ustawie o infrastrukturze


 "Senacka parlamentarzystka", Elizabeth MacDonough, oficjalna doradczyni w sprawie interpretacji "Stałego Regulaminu Senatu Stanów Zjednoczonych" zadała w niedzielę znaczący cios nadziejom Demokratów na włączenie "ścieżki do obywatelstwa" dla milionów nielegalnych imigrantów orzekając, że nie mogą włączyć tego do swojego rachunku pojednawczego o wartości 3,5 biliona dolarów.

Demokraci dążą do uchwalenia ogromnej ustawy o wydatkach poprzez proces uzgadniania budżetu – co pozwala im uniknąć senackiej obstrukcji i uchwalić ustawę zaledwie 50 głosami. 

W orzeczeniu prejudycjalnym MacDonough orzekła, że to jest nieodpowiednie dla projektu ustawy budżetowej.