Killing Warsaw is now on Audible

The audiobook version of 
Killing Warsaw is now on sale at Audible and Amazon. Learn how much the city of Warsaw and its residents suffered under German Nazi occupation. The city of Warsaw was to disappear to be later reborn as a small German city of Warschau. You will see how the plan was implemented from the first days of the war, through brutal occupation, Ghetto uprising, Warsaw uprising, and final and total destruction. 

Killing Warsaw: The Full True Story of the City That Was to Disappear - US - UK - FR - DE

Monday, September 20, 2021

Demokraci nie mogą dodać "amnestii dla migrantów" w ich ustawie o infrastrukturze


 "Senacka parlamentarzystka", Elizabeth MacDonough, oficjalna doradczyni w sprawie interpretacji "Stałego Regulaminu Senatu Stanów Zjednoczonych" zadała w niedzielę znaczący cios nadziejom Demokratów na włączenie "ścieżki do obywatelstwa" dla milionów nielegalnych imigrantów orzekając, że nie mogą włączyć tego do swojego rachunku pojednawczego o wartości 3,5 biliona dolarów.

Demokraci dążą do uchwalenia ogromnej ustawy o wydatkach poprzez proces uzgadniania budżetu – co pozwala im uniknąć senackiej obstrukcji i uchwalić ustawę zaledwie 50 głosami. 

W orzeczeniu prejudycjalnym MacDonough orzekła, że to jest nieodpowiednie dla projektu ustawy budżetowej.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.