KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Monday, September 27, 2021

USA: Zamówienia na dobra trwałe rosną bardziej niż oczekiwano


Zamówienia na produkty o dużej wartości wzrosły w zeszłym miesiącu, ale producenci nadal mają zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane przez COVID-19.

Według Biura Statycznego, nowe zamówienia na wyprodukowane dobra trwałe w sierpniu wzrosły o 1,8% do 263,5 mld USD. Analitycy oczekiwali wzrostu o 0,7%.

Zamówienia wzrosły w górę o 0,5% w lipcu. 

Zamówienia na sprzęt transportowy, które rosły w trzech z ostatnich czterech miesięcy, wzrosły o 4,2 miliarda dolarów, czyli o 5,5%.

Niestety, analitycy widza, ze ożywienie gospodarcze traci impet.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.