Friday, April 8, 2022

Deutsche Bank przewiduje recesję w USA z powodu podwyżek stóp procentowych


 Ekonomiczna recesja w USA jest na horyzoncie, po tym jak Rezerwa Federalna dokonuje agresywnego zwrotu, aby schłodzić najgorętszą inflację od czterech dekad, według ekonomistów Deutsche Bank.

„Nie widzimy już, by Fed osiągał miękkie lądowanie”, powiedzieli ekonomiści. „Zamiast tego przewidujemy, że bardziej agresywne zaostrzenie polityki pieniężnej wepchnie gospodarkę w recesję”.

Analiza pojawia się, gdy Fed przyjmuje bardziej jastrzębie podejście do walki z inflacją, która jest na najwyższym poziomie od 1982 roku. Decydenci podnieśli stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego w marcu i od tego czasu sygnalizują poparcie dla szybszego wzrostu o następne pół punktu procentowego na ich majowym spotkaniu.

„Jeśli dojdziemy do wniosku, że właściwe jest bardziej agresywne działanie poprzez podniesienie stopy funduszy federalnych o więcej niż 25 punktów bazowych na spotkaniu lub spotkaniach, zrobimy to” – powiedział niedawno przewodniczący Jerome Powell. „A jeśli ustalimy, że musimy zaostrzyć się poza zwykłe środki neutralności i przyjąć bardziej restrykcyjną postawę, zrobimy to również”.

Niektórzy ekonomiści uważają, że Fed zbyt długo czekał na skonfrontowanie się z gwałtownym wzrostem inflacji, podczas gdy inni wyrażają obawy, że zbyt szybki ruch w celu ustabilizowania cen może spowodować recesję gospodarczą. Podwyżka stóp procentowych prowadzi do wzrostu oprocentowania kredytów konsumenckich i biznesowych, co spowalnia gospodarkę, zmuszając pracodawców do ograniczania wydatków.