On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, April 7, 2022

Senat USA głosował za wskrzeszeniem polityki z czasów II wojny światowej, aby pomóc Ukrainie


 Senat USA głosował za wskrzeszeniem programu „Lend-Lease”, który umożliwił Ameryce wysyłanie broni do Wielkiej Brytanii i innych sojuszników podczas II wojny światowej, aby wzmocnić wysiłki Ukrainy przeciwko rosyjskim najeźdźcom.

Projekt ustawy ma na celu „nadanie prezydentowi wzmocnionych uprawnień do zawierania umów z rządem Ukrainy w sprawie wypożyczania lub dzierżawienia artykułów obronnych temu rządowi w celu ochrony ludności cywilnej na Ukrainie przed rosyjską inwazją”.

Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, powiedział, że jest „wdzięczny Senatowi USA za uchwalenie ustawy o pożyczce na rzecz demokracji w obronie Ukrainy”. Nazwał to „ważnym pierwszym krokiem w kierunku programu leasingu, który ma przyspieszyć dostawę sprzętu wojskowego na Ukrainę. Czekamy na jego szybkie przejście w Izbie i podpisanie przez prezydenta USA”.