Sunday, June 12, 2022

Sędzia staje po stronie Home Depot przeciwko Black Lives Matter


 Sędzia orzekł w piątek, że skarga oskarżająca Home Depot o ingerowanie w prawa pracowników poprzez niepozwalanie im na noszenie symboli lub haseł Black Lives Matter (BLM) powinna zostać odrzucona.

Generalny radca amerykańskiej Narodowej Rady ds. Stosunków Pracy twierdził, że firma narusza prawo federalne, uniemożliwiając pracownikom noszenie na fartuchach obrazków „Black Lives Matter”, z czym według Bloomberga nie zgodził się sędzia prawa administracyjnego Paul Bogas.

Bogas napisał, że etykiety Black Lives Matter nie mają „obiektywnego i wystarczająco bezpośredniego związku z warunkami zatrudnienia”.

„W zakresie, w jakim przesłanie (BLM) jest wykorzystywane z innych powodów, działa jako polityczny parasol dla problemów społecznych i odnosi się do miejsca pracy tylko w tym sensie, że miejsca pracy są częścią społeczeństwa” – napisał Bogas.

Od orzeczeń sędziów agencji można się odwołać do rady pracy w Waszyngtonie, obecnie kontrolowanej przez Demokratów, a stamtąd przenieść ją do sądu federalnego.

Ciekawostka jest tutaj fakt, że rząd federalny staje po stronie BLM, organizacji, która nie ukrywa, że jest organizacja komunistyczna i próbuje wymusić na prywatnej firmie propagowanie haseł BLM.