On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, August 18, 2022

Connecticut: gubernator Ned Lamont wsparty przez socjalistów


 Bob Stefanowski, kandydat na gubernatora stanu Connecticut, wydał oświadczenie w sprawie otrzymania przez gubernatora Neda Lamonta aprobaty ze strony Working Families Party.

"Poparcie Working Families Party w Connecticut mówi o wiele więcej niż Lamont chce przyznać. Ned skupił się na przedstawianiu siebie jako umiarkowanego polityka, a teraz czeka go masowa kontrola rzeczywistości, która zdobyła aprobatę lewicowej organizacji."

W tytule partii jest smutna ironia, gdy Partia „Rodzin pracujących” wyrządziła znacznie więcej szkody niż pożytku rodzinom robotniczym, właścicielom firm i klasie średniej w Connecticut. To jest partia, która wezwała do odebrania pieniędzy policji – co jest kolejnym, fatalnym krokiem w pogarszaniu się bezpieczeństwa publicznego w Connecticut.

Kandyduję na gubernatora, aby wspierać przystępność cenową, bezpieczeństwo i niezależność każdego mieszkańca Connecticut” – powiedział Stefanowski.

Working Families Party to lokalna partia, bardziej komunistyczna niż, socjalistyczna mocno wspierana przez lokalnych polityków partii Demokratycznej którzy już nawet nie udają, że bliższy im jest socjalizm i komunizm niż demokracja. - PN