On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, September 12, 2022

VISA zmieni kategorię zakupów broni, co pozwoli na ich oflagowanie


 Visa (karty kredytowe) uległa żądaniom nowojorskich Demokratów i grup chcących kontroli broni i zmieni kategorię zakupów broni w sposób, który pozwoli na ich oflagowanie.

28 sierpnia 2022 r. grupa żądająca kontroli broni prowadzona przez Gabby Giffords, wezwała główne firmy kredytowe do oznaczania zakupów broni i amunicji za pomocą nowej kategoryzacji sprzedaży.

Giffords opublikowała tweeta, w którym napisała: "Strzelcy w co najmniej 5 masowych strzelaninach zgromadzili broń i amunicję za pomocą kart kredytowych i zabili 145 osób. Visa, Mastercard i American Express mają moc sygnalizowania podejrzanych zakupów i ratowania życia. Wezwij ich do działania."

10 września 2022 r. Associated Press poinformowała, że Visa zmieni kategorię zakupów broni i innych „sprzedaży w sklepach z bronią”. Do tej pory zakupy broni i amunicji pojawiały się w szerokiej kategorii, artykuły sportowe.