Sunday, January 8, 2023

Bed Bath & Beyond zamknie sklepy w 22 stanach


Fox Business: Akcje Bed Bath & Beyond spadają po tym, jak firma powiedziała inwestorom i klientom, że może nie być w stanie kontynuować działalności. Jej akcje, obecnie notowane w przedziale 1 USD, straciły prawie 90% swojej wartości w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

„Chociaż Spółka kontynuuje działania i kroki w celu poprawy swojej pozycji gotówkowej i złagodzenia wszelkich potencjalnych niedoborów płynności, w oparciu o powtarzające się straty i ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za dziewięć miesięcy zakończonych 26 listopada 2022 r., a także bieżące prognozy dotyczące środków pieniężnych i płynności , Spółka doszła do wniosku, że istnieją poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności” – powiedziała CEO Sue Gove.

Sklepy zostaną zamknięte w:

 • Arizona (2)
 • California (8)
 • Connecticut (2)
 • Florida (2)
 • Georgia (2)
 • Illinois (6)
 • Iowa (2)
 • Louisiana (1)
 • Massachusetts (3)
 • Michigan (5)
 • Minnesota (1)
 • New Jersey (3)
 • New York (5)
 • Nevada (1)
 • North Carolina (1)
 • Ohio (4)
 • Oregon (1)
 • Pennsylvania (1)
 • Puerto Rico (1)
 • Texas (2)
 • Virginia (2)
 • Washington (1)