On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Sunday, February 26, 2023

Rekordowe zadłużenie Amerykanów na kartach kredytowych


Fox Business: Uporczywie wysoka inflacja ścisnęła budżety Amerykanów do tego stopnia, że wielu polega na kredytach lub sięga po oszczędności, aby związać koniec z końcem.

W wynikach ankiety opublikowanej w czwartek przez Bankrate, ponad jedna trzecia (36%) dorosłych Amerykanów stwierdziła, że ich zadłużenie na karcie kredytowej przewyższa oszczędności. To najwyższy poziom odnotowany od czasu rozpoczęcia badania 12 lat temu i oznacza to wyraźny wzrost z 22% w 2021 r. i 27% w 2022 r.

Prawie połowa respondentów, 49%, stwierdziła, że albo ma mniej oszczędności awaryjnych, albo nie ma ich wcale w porównaniu z rokiem poprzednim.