On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, May 6, 2023

Firmy technologiczne milczą na temat szczegółów spotkania z Bidenem na temat sztucznej inteligencji


Fox News: Cztery firmy technologiczne, Google, Microsoft, OpenAI i Anthropic, które wzięły udział w czwartkowym spotkaniu w Białym Domu na temat sztucznej inteligencji, nie miały nic do powiedzenia opinii publicznej na temat problemu, który według vice prezydent Kamaly Harris może „zwiększyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, naruszanie praw obywatelskich i prywatność oraz podważa zaufanie publiczne i wiarę w demokrację”.

Wszystkie cztery firmy odmówiły odpowiedzi na szczegółowe pytania od Fox News Digital dotyczące wyniku spotkania lub tego, w jaki sposób polityczne zainteresowanie sztuczną inteligencją na wysokim szczeblu może wpłynąć na sposób, w jaki rozwijają tę nową zdolność.