Thursday, September 7, 2023

Lockheed Martin odda do użytku mniej F-35

Fox Business: Lockheed Martin obniżył perspektywy dostaw myśliwców Stealth F-35 w związku z opóźnieniami związanymi z unowocześnieniem technologii.

Lockheed Martin podał w swoim raporcie regulacyjnym, że obecnie spodziewa się dostarczyć 97 odrzutowców w 2023 r., co stanowi spadek w porównaniu z poprzednią prognozą mówiącą o 100–120 odrzutowcach. Firma spodziewała się dostarczyć pierwszy F-35 z modernizacją Technology Refresh 3 (TR-3) w 2023 r., ale obecnie oczekuje, że pierwsze zmodernizowane odrzutowce zostaną dostarczone w okresie od kwietnia do czerwca 2024 r.

„W rezultacie spodziewamy się obecnie dostarczyć 97 samolotów w 2023 r. (wszystkie w konfiguracji TR-2), co będzie miało wpływ na nasze perspektywy finansowe na 2023 r.” – stwierdziła firma w swoim raporcie.

W środę po tej wiadomości akcje Lockheeda spadły o około 4,5% podczas popołudniowych notowań.

F-35 to największy program Lockheed Martin, który w 2022 r. wygenerował 27% całkowitej skonsolidowanej sprzedaży netto i 66% sprzedaży netto branży lotniczej. 

Popyt wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z napływem zamówień, gdy sojusznicy USA zwiększają wydatki na obronę i rozważają zakup F-35 dla swoich sił zbrojnych w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę i rozbudowy militarnej Chin.

Lockheed Martin produkuje obecnie odrzutowce F-35 , znane jako Lightning II, w tempie około 156 rocznie – w takim tempie, które według przewidywań będzie kontynuowane po zakończeniu opracowywania i testowania oprogramowania TR-3.

W swoim wniosku firma podała, że ​​liczba dostaw, które zrealizuje w 2024 r., „będzie zależała od daty dostarczenia pierwszego samolotu TR-3 i czasu potrzebnego na zakończenie procesu akceptacji u klienta”.