On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, October 3, 2023

Coraz więcej głosów o korupcji na Ukrainie

Ukraińcy mają poważny problem. Pomoc z USA jest pod coraz większą krytyką w związku z doniesieniami o korupcji na Ukrainie i obawami, że duża cześć tej pomocy wzbogaca oligarchów.