On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, December 22, 2023

Biały Dom przedstawia surowe przepisy dotyczące wodoru

 Foxnews(.)com: Wytyczne „zahamują rozwój kluczowej branży, zanim w ogóle się on rozpocznie” – twierdzi Izba Handlowa.

Ograniczenia poparli ekolodzy i niektóre firmy zajmujące się zieloną energią, ale sprzeciwiały się im grupy przedsiębiorców i przedstawicieli branży czystej energii.