Friday, December 22, 2023

Biały Dom przedstawia surowe przepisy dotyczące wodoru

 Foxnews(.)com: Wytyczne „zahamują rozwój kluczowej branży, zanim w ogóle się on rozpocznie” – twierdzi Izba Handlowa.

Ograniczenia poparli ekolodzy i niektóre firmy zajmujące się zieloną energią, ale sprzeciwiały się im grupy przedsiębiorców i przedstawicieli branży czystej energii.