Monday, December 4, 2023

Czy Kongres unieważni przepisy dotyczące pojazdów benzynowych i zakaże wymogi dotyczące pojazdów elektrycznych?

Foxnews(.)com: Oczekuje się, że w tym tygodniu Izba Reprezentantów przeprowadzi głosowanie nad przepisami, które unieważnią oczekujące przepisy federalne dotyczące pojazdów napędzanych benzyną i zakażą wszelkich przyszłych wymogów dotyczących pojazdów elektrycznych.

Ustawa zostanie rozpatrzona przez Komisję Regulaminową Izby w poniedziałek, a oficjalne głosowanie nastąpi już we wtorek.

„Izba musi uchwalić ustawę o wyborze sprzedaży detalicznej samochodów, aby zablokować radykalny i nieosiągalny federalny mandat dotyczący pojazdów elektrycznych, który sparaliżuje nasz przemysł samochodowy i na zawsze uzależni nasz łańcuch dostaw od Chin” – Walberg powiedział w Fox News.

„Amerykański przemysł samochodowy radzi sobie najlepiej, gdy ma swobodę wprowadzania innowacji i słuchania woli konsumentów, a nie jest ograniczony biurokracją”. 

„Jeśli ten federalny mandat wejdzie w życie, wiele amerykańskich rodzin zostanie wypchniętych z rynku, a my oddamy przywództwo w tej branży Chinom” – kontynuował Walberg. „Zamiast tego musimy priorytetowo potraktować przystępność cenową, innowacyjność i swobodę każdej rodziny w decydowaniu, który samochód jest dla niej najlepszy”.