On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, January 23, 2024

Komisja do spraw zamiszek z 6 stycznia 2020 wymazala ponad 100 dokumentow tuz przed zmianami personalnymi

Foxnews(.)com: Po uzyskaniu przewagi w Kongresie przez Republikanów dotychczadowi czlonkowie "Komisji do spraw z 6 stycznia" wymazali ponad sto dokumentiw, okolo 2 terra bytow, ze swoich komputerow. 

Wykryli to eksperci zatrudnieni przez nowego przewodniczcego komisji po otrzymaniu twardego dysku z 2 terra bytami informacji zamiast 4. 

Republikanie domyslaja sie, ze informacje ukrywane przez Demokratów przyczynią sie do uwolniena z więzien bardzo wielu uczestników wydarzen z 6 stycznia 2020. To z kolei bardzo by pomoglo Trumpowi juz uznawanego przez wielu Amerykanów za człowieka walczacego o ich prawa.