Sunday, March 17, 2024

Liczba przejęć domów gwałtownie rośnie w całym USA

 Liczba przejęć domów przez banki cały czas rośnie a Amerykanie nadal zmagają się z trwającym kryzysem wzrostu kosztów utrzymania.

Według nowego raportu opublikowanego przez dostawcę danych o nieruchomościach ATTOM i Fox Business, wynika, że w lutym zaobserwowano wzrost przejęć o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim, choć spadek o 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

„Roczny wzrost aktywności w zakresie przejęć nieruchomości w USA wskazuje na zmianę dynamiki na rynku mieszkaniowym” – powiedział Rob Barber, dyrektor generalny ATTOM.

Chociaż liczba przejęć nieruchomości rośnie, pozostaje ona znacznie poniżej poziomu odnotowanego podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.

Jednak problem może wkrótce się pogorszyć, ponieważ wysokie ceny domów, oprocentowanie kredytów hipotecznych i podatki od nieruchomości coraz bardziej dokuczają Amerykanom.

- Na podstawie doniesień Fox Business.