Thursday, June 6, 2024

Zjednoczony Kościół Metodystyczny traci ponad milion członków w ciągu jednego dnia

W zeszłym miesiącu Zjednoczony Kościół Metodystyczny (UMC) oficjalnie przyjał wartości pro-LGBT.

Kilka tygodni po tym, jak Zjednoczony Kościół Metodystyczny głosował za przyjmowaniem duchownych praktykujących LGBT i uchyleniem zakazów małżeństw osób tej samej płci, Zjednoczony Kościół Metodystyczny Wybrzeża Kości Słoniowej (Eglise Méthodiste Unie Côte d'Ivoire) zagłosował 28 maja za opuszczeniem UMC.

Metodyści z Afryki Zachodniej podjęli decyzję o opuszczeniu UMC „ze względów sumienia, przed Bogiem i Jego słowem, najwyższą władzą w sprawach wiary i życia”. Według EMUCI decyzja UMC o przyjęciu kultury LGBT i małżeństw osób tej samej płci „odbiega od Pisma Świętego”. Dlatego Kościół UMC „poświęca swój honor i integralność, aby uhonorować społeczność LGBTQ”.

EMUCI nie jest pierwszą grupą metodystów, która odeszła od UMC. 

W ciągu ostatnich kilku lat tysiące kongregacji w USA odłączyło się od UMC, przyłączając się do Światowego Kościoła Metodystycznego lub pozostając niezależnymi.

Koreański Kościół Metodystyczny – który może pochwalić się około 1,5 miliona członków – również może wkrótce opuścić UMC.

- Na podstawie doniesień Blaze News